Hersenz opent op twee plaatsen in Nederland een onderzoeks- en adviescentrum, in Zwolle en Assen. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen hier terecht voor snelle diagnostiek en advies over het beste vervolgtraject. 

Om iemand met niet-aangeboren hersenletsel de juiste hulp te bieden, is het belangrijk om precies te weten wat de oorzaken van de klachten zijn en in welke mate iemand nog leerbaar is. Bij Hersenz In Beeld brengen we dit binnen twee weken in kaart. Aansluitend volgt een advies over passende behandeling, begeleiding of andere ondersteuning.  

Hersenletsel specialisten 

Een team van specialisten doet onderzoek.
U kunt denken aan

  • onderzoek naar fysieke conditie, bewegingsmogelijkheden en pijnklachten
  • onderzoek naar cognitieve vaardigheden en praktisch handelen
  • onderzoek naar communicatiemogelijkheden
  • neuropsychologisch onderzoek
  • (neuro)psychiatrisch onderzoek

Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam wordt geleid door een GZ-psycholoog met uitgebreide expertise op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel en bijkomende problematiek. Vaste teamleden zijn een (neuro)psychiater, fysiotherapeut, maatschappelijk werker/systeemtherapeut, afasietherapeut en psychodiagnostisch medewerker. Indien nodig zetten we andere specialisten in zoals een ergotherapeut, revalidatiearts, SOG-arts, klinisch (neuro)psycholoog of neuroloog.

vermoeden van hersenletsel

In Beeld is geschikt voor mensen bij wie hersenletsel is vastgesteld door een medisch specialist. De patiënt en/of zijn omgeving lopen aan tegen de gevolgen van dit hersenletsel en zoeken passende ondersteuning. In Beeld is ook geschikt voor mensen bij wie sprake is van een sterk vermoeden van hersenletsel, en bij wie verder onderzoek nodig is om een definitieve diagnose te stellen en behandeling te indiceren.

vergoeding 

Het onderzoek wordt vergoed als er een indicatie van het CIZ voor Aanvullende functionele diagnostiek is. Hersenz helpt bij het aanvragen van de indicatie. Voor 2017 en 2018 geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Hersenz-organisaties in Midden- en Noord-Nederland.
De Noorderbrug (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel), klantenadvies@noorderbrug.nl, 050-5973820
InteraktContour (Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht), behandeling@interaktcontour.nl, 0341-2557777 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Gratis special 'Kort Lontje'

Door beschadigingen in de hersenen kunnen emoties of gedrag veranderd zijn. Eén van de gevolgen van hersenletsel kan zijn dat mensen sneller boos worden. Ze hebben een 'kort lontje'.

Goede zorg thuis belangrijk

Mensen verblijven na een hersenbloeding of -infarct (CVA) korter in een revalidatiecentrum dan vijftien jaar geleden. Om ervoor te zorgen dat mensen op de lange termijn voldoende kunnen participeren is goede zorg als mensen eenmaal thuis zijn (chronische fase) extra belangrijk.

Hersenz in beeld

Hersenz biedt behandeling aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel die willen leren omgaan met de vaak ingrijpende gevolgen van hun letsel. Om zichtbaar te maken hoe de behandeling van Hersenz er uit kan zien voor mensen met hersenletsel hebben we deze plaat gemaakt.

Magazine 2017 is uit

Een dagje Hersenz in Rotterdam, een reportage bij de eerste jongvolwassenen-groep en uitleg over het speciale partnerprogramma. U leest het allemaal in het nieuwe Hersenz magazine.

Teamleden gezocht voor kennisnetwerk

Het NAH Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder is op zoek naar enthousiaste teamleden die mee willen denken en doen aan een driejarig project op het gebied van gelijkwaardigheid en zeggenschap voor mensen met hersenletsel.

Pagina's

Interessant? Lees ook deze Nieuws
Gratis special 'Kort Lontje'

Door beschadigingen in de hersenen kunnen emoties of gedrag veranderd zijn. Eén van de gevolgen van hersenletsel kan zijn dat mensen sneller boos worden. Ze hebben een 'kort lontje'.

Goede zorg thuis belangrijk

Mensen verblijven na een hersenbloeding of -infarct (CVA) korter in een revalidatiecentrum dan vijftien jaar geleden. Om ervoor te zorgen dat mensen op de lange termijn voldoende kunnen participeren is goede zorg als mensen eenmaal thuis zijn (chronische fase) extra belangrijk.

Hersenz in beeld

Hersenz biedt behandeling aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel die willen leren omgaan met de vaak ingrijpende gevolgen van hun letsel. Om zichtbaar te maken hoe de behandeling van Hersenz er uit kan zien voor mensen met hersenletsel hebben we deze plaat gemaakt.

Magazine 2017 is uit

Een dagje Hersenz in Rotterdam, een reportage bij de eerste jongvolwassenen-groep en uitleg over het speciale partnerprogramma. U leest het allemaal in het nieuwe Hersenz magazine.

Teamleden gezocht voor kennisnetwerk

Het NAH Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder is op zoek naar enthousiaste teamleden die mee willen denken en doen aan een driejarig project op het gebied van gelijkwaardigheid en zeggenschap voor mensen met hersenletsel.

Pagina's