Gemeenten

Als gemeente krijgt u in de Wmo te maken met diverse doelgroepen. Sommige doelgroepen vragen specialistische expertise. Bekend zijn de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking, met autisme en met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Niet-aangeboren hersenletsel is de expertise van de Hersenz-organisaties. Deze pagina geeft informatie over wat gemeenten kunnen doen om deze doelgroep goed van dienst te kunnen zijn.

Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben geen zorgvraag of een zorgvraag die prima met mantelzorg en vanuit algemene voorzieningen beantwoord kan worden. Een kleine groep heeft maatwerk nodig, tijdelijk of permanent. De organisaties die Hersenz bieden, bieden ook Wmo-ondersteuning, bijvoorbeeld dagbesteding of begeleiding.

Behandeling vanuit Hersenz kan zinvol zijn als er mogelijkheden zijn het functioneren te verbeteren, zodat een hoger niveau van zelfredzaamheid en participatie wordt bereikt. Daardoor is op termijn minder Wmo-ondersteuning nodig. Hersenz wordt vanuit een subsidieregeling in de Wlz gefinancierd. De behandeling is tijdelijk en vindt plaats naast de al aanwezige Wmo-ondersteuning.

De VGN heeft een speciale uitgave van het magazine Wmo Transitie gemaakt over niet aangeboren hersenletsel (NAH), met informatie over de doelgroep, diverse zorgvormen en een interview over de speciale aanpak van gemeente Tilburg.

Wilt u een burger doorverwijzen voor behandeling of in contact komen met één van de Hersenz-organisaties, kijk dan via de postcodezoeker welke organisatie in uw gemeente actief is. Wilt u weten hoeveel inwoners met hersenletsel telt? Bekijk de lijst met aantallen per gemeente.

Hieronder kunt u factsheets downloaden: